Range of Tracks

# S4 method for RangeBasedTrack
range(x, ..., with.revmap = FALSE,
  ignore.strand = FALSE, na.rm = FALSE)

# S4 method for CompositeTrack
range(x, ..., with.revmap = FALSE,
  ignore.strand = FALSE, na.rm = FALSE)

Arguments

x

A TnTTrack object.

..., with.revmap, ignore.strand, na.rm

Passed to range,GenomicRanges-method.

Value

Returns a GRanges object.